پربازدید

ویدیوکووید-19

جلسه دیدار و گفت و گو با مجید جوهری

روز سه شنبه 20 می ، مجید جوهری که نامزد کاندیداتوری حزب لیبرال کانادا از حوزه ریچموندهیل برای انتخابات پارلمانی کانادا است، پذیرای دهها تن از اعضای کامیونیتی و نیز چهره های فعال در امور سیاسی و اجتماعی بود. این مهمانی در یکی از رستورانهای ایرانی در ریچموندهیل برگزار شد.
منوهر میثاقی و دکتر ارسلان مهاجر دو تن از فعالین کامیونیتی ما بودند که در این مراسم به ترتیب در زمینه «کامیونیتی» و «دمکراسی» صحبت کردند.
شری دبیر اداره کننده مجلس بود.
مجید جوهری با همسر و دو فرزندش از 15 سال پیش در ریچموندهیل زندگی می کنند. شری دبیر در معرفی مجید جوهری گفت که از سالهـا قبــل جـوهــری و خانواده اش را می شناسد.
«دبیر» در سخنانش گفت که ایده های جوهری درباره کانادا و دغدغه هایش نسبت به آینده جوانان، موجب شده که به تیم کمپین نامزدی مجید جوهری بیپوندد.
سخنرانی دکتر ارسلان مهاجر تحت عنوان زیر بود: «چرا مشارکت در روند سیاسی مهم است» انجام گردید.

منوهر میثاقی از فعالین کامیونیتی
منوهر میثاقی از فعالین کامیونیتی

سخنرانی منوهر میثاقی تحت عنوان: «تحول کامیونیتی و اهمیت داشتن صدای قوی از طریق نمایندگان» برگزار شد.
مجید جوهری نیز درباره مسئولیتهای سه سطح دولت در کانادا و نقش و مسئولیت های نماینده پارلمان سخن گفت:
نزدیک به 200 نفر (در نسخه چاپی این شماره عدد دیگری آمده است که بدین وسیله  ضمن عرض پوزش تصحیح میشود)  در این میهمانی حضور داشتند. جلسه با سئوالات حاضران از مجید حوهری و پاسخ های وی به پایان رسید.

نزدیک به 200 نفر (در نسخه چاپی این شماره عدد دیگری آمده است که بدین وسیله  ضمن عرض پوزش تصحیح میشود)  در این میهمانی حضور داشتند.
نزدیک به 200 نفر (در نسخه چاپی این شماره عدد دیگری آمده است که بدین وسیله ضمن عرض پوزش تصحیح میشود) در این میهمانی حضور داشتند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19