پربازدید

ویدیو

کووید-19

جشن کانادا دی در کوئینز پارک

جشن رسمی استان انتاریو به مناسبت کانادا دی روز جمعه اول جولای در محوطه چمن مقابل مجلس قانونگذاری انتاریو ـ کوئینزپارک ـ در تورنتو برگزار می شود. ساعات جشن از 10 صبح تا 5 بعدازظهر می باشد.

خیابانهای منتهی به محل جشن از ساعت 6 صبح تا 7 بعدازظهر بسته خواهند بود.

انواع رقص ها، موزیک و سرگرمی ها، برای همه اعضای خانواده به اجرا درمی آید.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19