پربازدید

ویدیوکووید-19

جشن ویژه کانادا دی در مقابل کوئینزپارک

کانادا دی و جشن های آن از راه می رسد و سراسر کانادا غرق در شادی و سرور و چراغانی و آتش بازی می شود.

کانادایی ها همه در انتظار این روز هستند تا غرور ملی و روح همبستگی خود را با شادی و افتخار متجلی سازند.
در انتاریو نیز صدها برنامه به اجرا درمی آید.

کامیونیتی ایرانی ـ کانادایی نیز امسال با گستردگی و شادی بیشتر از همیشه، در این جشن ها مشارکت می کند.

یکی از بزرگترین جشن های این روز، در مقابل کوئینز پارک ـ مجلس قانونگذاری انتاریو ـ برگزار می شود. هزاران نفر در مقابل کوئینز پارک حضور می یابند و به استقبال این مراسم می روند.

به ابتکار دولت انتاریو، هنرنمایی ها بر روی سه استیج مختلف در مقابل کوئینزپارک اجرا می شود.
انواع بازیها و فعالیتهای ویژه کودکان نیز برقرار است.

نخست وزیر انتاریو، نیابت فرمانداری انتاریو و وزیر مهاجرت و شهروندی انتاریو نیز در مراسم حضور پیدا می کنند.

فهرست برنامه ها و نیز نقشه سایت مراسم 

کانادا دی بر شما مبارک باد! 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19