پربازدید

ویدیو

کووید-19

جراحی های کنسل شده در انتاریو از سر گرفته می شود

به بیمارستانهای انتاریو گفته شد که می توانند دوباره جراحی های غیر اورژانس را شروع کنند.

دکتر دیوید ویلیامز مسئول ارشد بهداشت عمومی انتاریو گفت تعداد مبتلایان جدید، تعداد بستری شدنها در بیمارستانها و در بخشهای مراقبت ویژه رو به کاهش است و بعضی از بیمارستانهای استان الان امکان آن را دارند که اعمال جراحی و پروسه های پزشکی را که  کنسل شده بود از سر بگیرند.

به دنبال اوج گرفتن موج سوم کرونا در نیمه ماه اپریل به بیمارستان های انتاریو دستور داد شده بود که این قبیل جراحی های غیر اورژانسی را کنسل کرده و به بعد موکول کنند.

از سرگیری دوباره جراحی های غیر اورژانسی در همه جای انتاریو یکسان نخواهد بود زیرا در بعضی نقاط هنوز تعداد مبتلایان جدید و بستری های ناشی از کرونا بالاست و بستگی به ظرفیت هر بیمارستان دارد.

هفته گذشته سر بازرس مالی انتاریو گفت ۳.۵ سال طول می کشد تا صف انتظار برای جراحی ها و پروسه های پزشکی عقب افتاده به صفر برسد. دفتر پاسخگویی مالی دولت انتاریو نیز گفته بود که تعداد جراحی ها و پروسه های پزشکی کنسل شده تا پایان ماه سپتامبر به ۴۱۹ هزار مورد می رسد.

انتاریو در روز چهارشنبه ۱۱۵۸ مبتلای جدید به کرونا داشت که کمترین رقم در چندین هفته گذشته است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=146154بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19