پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین گزارش از نرخ تورم در کانادا؛ بیسابقه در سی سال گذشته

قیمت همه چیز رو به افزایش است، آنهم با سرعتی بیشتر از همیشه. نرخ تورم در کانادا به بالاترین سطح در ۱۸ سال گذشته رسید. آخرین باری که نرخ تورم کانادا برای هفت ماه متوالی بالای سه درصد بود، سال ۱۹۹۱ بود.

سازمان آمار کانادا صبح چهارشنبه گفت نرخ تورم سالانه در ماه اکتبر به ۴.۷ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از فوریه ۲۰۰۳ به این سوست. نکته قابل توجه سرعت افزایش قیمتهاست. نرخ تورم سالانه در ماه سپتامبر ۴.۴ درصد بود.

اصلی ترین عامل افزایش قیمتها، افزایش نرخ انرژی بوده است.

سازمان آمار برای این افزایش سه علت اصلی برشمرده:

ـ اخلال در زنجیره تولید و توزیع
ـ افزایش جهش وار قیمت بنزین
ـ پائین بودن غیر معمول قیمتها در سال گذشته همین موقع

به گفته سازمان آمار قیمت بنزین نسبت به اکتبر سال قبل ۴۱.۷ درصد گرانتر شده.

به گفته این سازمان، اگر قیمت انرژی را نادیده بگیریم نرخ تورم سالانه در ماه اکتبر ۳.۳ درصد می بود.

نرخ تورم ایده آل بانک مرکزی کانادا یک تا سه درصد است. اکنون هفت ماه متوالی است که نرخ تورم بیشتر از نرخ ایده آل بانک مرکزی است.

آخرین باری که نرخ تورم کانادا برای هفت ماه متوالی بالای سه درصد بود، هفت ماه منتهی به دسامبر ۱۹۹۱ بود.

بانک مرکزی پیش بینی کرده که نرخ تورم سالانه تا پایان امسال به پنج درصد برسد.

نرخ تورم ماه اکتبر در شهرهای مختلف کانادا

(رقم داخل پرانتز متعلق به ماه سپتامبر است)

– St. John’s, N.L.: 3.6 per cent (3.8)
– Charlottetown-Summerside: 6.7 per cent (6.2)
– Halifax: 5.0 per cent (4.8)
– Saint John, N.B.: 5.2 per cent (4.9)
– Quebec City: 4.5 per cent (4.2)
– Montreal: 5.1 per cent (5.1)
– Ottawa: 5.5 per cent (5.3)
– Toronto: 4.0 per cent (3.8)
– Thunder Bay, Ont.: 3.6 per cent (4.1)
– Winnipeg: 4.5 per cent (4.5)
– Regina: 2.9 per cent (2.8)
– Saskatoon: 2.9 per cent (3.2)
– Edmonton: 4.1 per cent (3.7)
– Calgary: 4.3 per cent (4.2)
– Vancouver: 3.8 per cent (3.6)
– Victoria: 2.6 per cent (2.4)
– Whitehorse: 4.9 per cent (4.9)
– Yellowknife: 4.2 per cent (4.8)
– St. John’s, N.L.: 3.6 per cent (3.8)
– Charlottetown-Summerside: 6.7 per cent (6.2)
– Halifax: 5.0 per cent (4.8)
– Saint John, N.B.: 5.2 per cent (4.9)
– Quebec City: 4.5 per cent (4.2)
– Montreal: 5.1 per cent (5.1)
– Ottawa: 5.5 per cent (5.3)
– Toronto: 4.0 per cent (3.8)
– Thunder Bay, Ont.: 3.6 per cent (4.1)
– Winnipeg: 4.5 per cent (4.5)
– Regina: 2.9 per cent (2.8)
– Saskatoon: 2.9 per cent (3.2)
– Edmonton: 4.1 per cent (3.7)
– Calgary: 4.3 per cent (4.2)
– Vancouver: 3.8 per cent (3.6)
– Victoria: 2.6 per cent (2.4)
– Whitehorse: 4.9 per cent (4.9)
– Yellowknife: 4.2 per cent (4.8)
– Iqaluit: 2.1 per cent  (2.6)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158558بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19