پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ یکشنبه ۵ جولای

 تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا نیمروز یکشنبه، ۵ جولای، به ۱۰۵٬۵۳۴ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 55,863 confirmed (including 5,574 deaths, 25,346 resolved)

Ontario: 35,794 confirmed (including 2,689 deaths, 31,266 resolved)

Alberta: 8,259 confirmed (including 155 deaths, 7,532 resolved)

British Columbia: 2,947 confirmed (including 177 deaths, 2,608 resolved)

Nova Scotia: 1,064 confirmed (including 63 deaths, 998 resolved)

Saskatchewan: 796 confirmed (including 14 deaths, 711 resolved)

Manitoba: 314 confirmed (including 7 deaths, 302 resolved), 11 presumptive

Newfoundland and Labrador: 261 confirmed (including 3 deaths, 258 resolved)

New Brunswick: 165 confirmed (including 2 death, 162 resolved)

Prince Edward Island: 30 confirmed (including 27 resolved)

Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)

Yukon: 11 confirmed (including 11 resolved)

Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)

Nunavut: NO confirmed cases, 1 presumptive

Total: 105,534 (12 presumptive, 105,522 confirmed including 8,684 deaths, 69,239 resolved)

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19