پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ یکشنبه ۶ جون

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر یکشنبه ۶ جون، به ۱3۹۲۰۱۵ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۵۷۲۱رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 2,062 new cases, 35 new deaths
(Total: 1,392,015 confirmed cases, 25,721 deaths, 1,341,787 resolved)


Ontario 663 new cases, 10 new deaths
(Total: 536,082 confirmed cases, 8,854 deaths, 518,860 resolved)


Quebec 178 new cases, 0 new deaths
(Total: 371,767 confirmed cases, 11,149 deaths, 357,867 resolved)


Alberta
(Total: 228,961 confirmed cases, 2,246 deaths, 221,644 resolved)


British Columbia
(Total: 145,049 confirmed cases, 1,710 deaths, 140,835 resolved)


Saskatchewan
(Total: 47,285 confirmed cases, 546 deaths, 45,498 resolved)


Manitoba
(Total: 52,531 confirmed cases, 1,072 deaths, 47,345 resolved)


Nova Scotia
(Total: 5,651 confirmed cases, 88 deaths, 5,339 resolved)


New Brunswick
(Total: 2,262 confirmed cases, 44 deaths, 2,068 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 1,347 confirmed cases, 6 deaths, 1,266 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 206 confirmed cases, 0 deaths, 200 resolved)


Yukon
(Total: 84 confirmed cases, 2 death, 82 resolved)


Northwest Territories
(Total: 128 confirmed cases, 0 deaths, 128 resolved)


Nunavut
(Total: 649 confirmed cases, 4 death, 642 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19