پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ یکشنبه ۲ می

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر ۲ می، به ۱۲۳۰۷۷۳ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۴۲۸۴رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 7,861 new cases, 58 new deaths
(Total: 1,230,773 confirmed cases, 24,284 deaths, 1,123,187 resolved)


Ontario 3,732 new cases, 23 new deaths
(Total: 470,465 confirmed cases, 8,102 deaths, 425,163 resolved)


Quebec
(Total: 350,874 confirmed cases, 10,933 deaths, 330,362 resolved)


Alberta
(Total: 193,167 confirmed cases, 2,083 deaths, 168,580 resolved)


British Columbia
(Total: 129,482 confirmed cases, 1,581 deaths, 119,785 resolved)


Saskatchewan
(Total: 41,360 confirmed cases, 494 deaths, 38,414 resolved)


Manitoba
(Total: 38,995 confirmed cases, 976 deaths, 35,551 resolved)


Nova Scotia
(Total: 2,575 confirmed cases, 67 deaths, 1,795 resolved)


New Brunswick
(Total: 1,933 confirmed cases, 36 deaths, 1,755 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 1,081 confirmed cases, 6 deaths, 1,038 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 181 confirmed cases, 0 deaths, 169 resolved)


Yukon
(Total: 81 confirmed cases, 2 death, 79 resolved)


Northwest Territories
(Total: 57 confirmed cases, 0 deaths, 51 resolved)


Nunavut
(Total: 509 confirmed cases, 4 death, 432 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19