پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ یکشنبه ۲۸ مارچ

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا عصر یکشنبه ۲۸ مارچ، به ۹۶۴۴۶۱ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۲۸۷۳رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 4,367 new cases, 26 new deaths
(Total: 964,461 confirmed cases, 22,873 deaths, 898,453 resolved)


Ontario 2,448 new cases, 19 new deaths
(Total: 343,140 confirmed cases, 7,327 deaths, 317,408 resolved)


Quebec 917 new cases, 2 new deaths
(Total: 308,311 confirmed cases, 10,647 deaths, 289,827 resolved)


Alberta
(Total: 145,696 confirmed cases, 1,980 deaths, 136,350 resolved)


British Columbia
(Total: 95,677 confirmed cases, 1,449 deaths, 87,866 resolved)


Manitoba
(Total: 33,867 confirmed cases, 933 deaths, 31,744 resolved)


Saskatchewan
(Total: 32,783 confirmed cases, 430 deaths, 30,536 resolved)


Nova Scotia 2 new cases,0 new deaths
(Total: 1,711 confirmed cases, 66 deaths, 1,620 resolved)


New Brunswick 6 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,577 confirmed cases, 30 deaths, 1,432 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 1,015 confirmed cases, 6 deaths, 1,004 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 156 confirmed cases, 0 deaths, 144 resolved)


Yukon
(Total: 73 confirmed cases, 1 death, 71 resolved)


Northwest Territories
(Total: 47 confirmed cases, 0 deaths, 47 resolved)


Nunavut
(Total: 395 confirmed cases, 4 death, 391 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=142498بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19