پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ یکشنبه ۲۱ فوریه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب یکشنبه ۲۱ فوریه، به ۸۴۵۶۵۶ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۱۶۷۴رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 2,849 new cases, 57 new deaths
(Total: 845,656 confirmed cases, 21,674 deaths, 792,607 resolved)


Ontario 1,031 new cases, 13 new deaths
(Total: 293,086 confirmed cases, 6,861 deaths, 275,854 resolved)


Quebec 666 new cases, 15 new deaths
(Total: 282,122 confirmed cases, 10,307 deaths, 263,537 resolved)


Alberta 328 new cases, 9 new deaths
(Total: 131,063 confirmed cases, 1,827 deaths, 124,478 resolved)


British Columbia
(Total: 75,835 confirmed cases, 1,327 deaths, 69,970 resolved)


Manitoba 57 new cases, 2 new deaths
(Total: 31,386 confirmed cases, 884 deaths, 29,322 resolved)


Saskatchewan 182 new cases, 4 new deaths
(Total: 27,620 confirmed cases, 372 deaths, 25,578 resolved)


Nova Scotia 1 new case, 0 new deaths
(Total: 1,609 confirmed cases, 65 deaths, 1,525 resolved)


New Brunswick 4 new cases, 1 new death
(Total: 1,424 confirmed cases, 25 deaths, 1,311 resolved)


Newfoundland and Labrador 25 new cases, 0 new deaths
(Total: 926 confirmed cases, 4 deaths, 489 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 114 confirmed cases, 0 deaths, 112 resolved)


Yukon
(Total: 72 confirmed cases, 1 death, 69 resolved)


Northwest Territories
(Total: 47 confirmed cases, 0 deaths, 39 resolved)


Nunavut 1 new case, 0 new deaths
(Total: 339 confirmed cases, 1 death, 310 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19