پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ یکشنبه ۲۲ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب یکشنبه، ۲۲ نوامبر، به ۳۳۰٬۲۰۱ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۱٬۴۵۵ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:

Canada: 4,992 new cases, 72 new deaths
(Total: 330,201 confirmed cases, 11,455 deaths, 261,201 resolved)

Quebec1,154 new cases, new deaths
(Total: 132,042 confirmed cases, 6,829 deaths, 111,326 resolved)

Ontario: 1,534 new cases, 14 new deaths
(Total: 103,912 confirmed cases, 3,486 deaths, 87,508 resolved)

Alberta: 1,584 new cases, 9 new deaths
(Total: 46,872 confirmed cases, 471 deaths, 34,206 resolved)

British Columbia: 
(Total: 25,172 confirmed cases, 331 deaths, 17,477 resolved)

Manitoba: 240 new cases, 12 new deaths
(Total: 13,544 confirmed cases, 229 deaths, 5,193 resolved)

Saskatchewan: 236 new cases, 0 new deaths
(Total: 6,473 confirmed cases, 33 deaths, 3,667 resolved)

 

Nova Scotia: 11 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,179 confirmed cases, 65 deaths, 1,071 resolved)

New Brunswick: 6 new cases, 0 new deaths
(Total: 430 confirmed cases, 6 deaths, 347 resolved)

Newfoundland and Labrador: 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 319 confirmed cases, 4 deaths, 294 resolved)

Prince Edward Island: 0 new cases, 0 new deaths
(Total: 68 confirmed cases, 0 deaths, 65 resolved)

Yukon: 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 32 confirmed cases, 1 death, 22 resolved)

Northwest Territories: 0 new cases, 0 new deaths
(Total: 15 confirmed cases, 0 deaths, 10 resolved)

Nunavut: 21 new cases, 0 new deaths
(Total: 130 confirmed cases, 0 deaths, 2 recovered)

 

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19