پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ یکشنبه ۱۵ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب یکشنبه، ۱۵ نوامبر، به ۲۹۴٬۷۹۹ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۰٬۹۳۵ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:

Canada: 4,617 new cases, 43 new deaths
(Total: 294,799 confirmed cases, 10,947 deaths, 235,401 resolved)

Quebec1,211 new cases, 15 new deaths
(Total: 123,854 confirmed cases, 6,626 deaths, 104,848 resolved)

Ontario: 1,248 new cases, 29 new deaths
(Total: 94,009 confirmed cases, 3,361 deaths, 78,303 resolved)

Alberta: 991 new cases, 6 new deaths
(Total: 39,329 confirmed cases, 407 deaths, 28,321 resolved)

British Columbia: 
(Total: 20,698 confirmed cases, 290 deaths, 14,901 resolved)

Manitoba: 494 new cases, 10 new deaths
(Total: 10,947 confirmed cases, 162 deaths, 4,070 resolved)

Saskatchewan: 181 new cases, 2 new deaths
(Total: 5,001 confirmed cases, 31 deaths, 3,163 resolved)

 

Nova Scotia: 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,144 confirmed cases, 65 deaths, 1,058 resolved)

New Brunswick: 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 367 confirmed cases, 6 deaths, 339 resolved)

Newfoundland and Labrador: 
(Total: 301 confirmed cases, 4 deaths, 289 resolved)

Prince Edward Island: 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 68 confirmed cases, 64 resolved)

Yukon: 
(Total: 24 confirmed cases, 1 death, 22 resolved)

Northwest Territories: 
(Total: 15 confirmed cases, 10 resolved)

Nunavut: 10 new cases, 0 new deaths
(Total: 18 confirmed cases, 0 deaths, 0 recovered)

 

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19