پربازدید

ویدیوکووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ یکشنبه ۳ ژانویه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب یکشنبه، ۳ ژانویه، به ۵۹۷۳۹۷ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۵۸۶۵ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 3,922 new cases, 58 new deaths
(Total: 597,397 confirmed cases, 15,865 deaths, 504,972 resolved)


Quebec 2,869 new cases,
(Total: 202,641 confirmed cases, 8,226 deaths, 172,047 resolved)


Ontario 2,964 new cases, 25 new deaths
(Total: 190,962 confirmed cases, 4,650 deaths, 162,071 resolved)


Alberta
(Total: 100,428 confirmed cases, 1,046 deaths, 84,827 resolved)


British Columbia
(Total: 51,524 confirmed cases, 901 deaths, 42,127 resolved)


Manitoba 100 new cases, 5 new deaths
(Total: 25,126 confirmed cases, 683 deaths, 19,982 resolved)


Saskatchewan 238 new cases, 0 new deaths
(Total: 16,083 confirmed cases, 158 deaths, 13,084 resolved)


Nova Scotia 
(Total: 1,499 confirmed cases, 65 deaths, 1,403 resolved)


New Brunswick 7 new cases, 1 new death
(Total: 618 confirmed cases, 9 deaths, 567 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 390 confirmed cases, 4 deaths, 374 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 96 confirmed cases, 0 deaths, 90 resolved)


Yukon
(Total: 64 confirmed cases, 1 death, 59 resolved)


Northwest Territories
(Total: 24 confirmed cases, 0 deaths, 24 resolved)


Nunavut
(Total: 266 confirmed cases, 1 death, 265 recovered)

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19