پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ چهارشنبه ۲۱ جولای

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب چهارشنبه ۲۱ جولای، به ۱۴۲۴۷۲۲ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۶۵۱۲رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 396 new cases, 9 new deaths
(Total: 1,424,722 confirmed cases, 26,512 deaths, 1,393,472 resolved)


Ontario 135 new cases, 3 new deaths
(Total: 548,609 confirmed cases, 9,300 deaths, 537,975 resolved)


Quebec 103 new cases, 0 new death
(Total: 376,519 confirmed cases, 11,235 deaths, 364,594 resolved)


Alberta 81 new cases, 0 new deaths
(Total: 232,956 confirmed cases, 2,318 deaths, 229,989 resolved)


British Columbia 78 new cases, 0 new deaths
(Total: 148,641 confirmed cases, 1,763 deaths, 146,142 resolved)


Saskatchewan 53 new cases, 0 new deaths
(Total: 49,525 confirmed cases, 575 deaths, 48,674 resolved)


Manitoba 33 new cases, 1 new death
(Total: 57,269 confirmed cases, 1,166 deaths, 55,187 resolved)


Nova Scotia 7 new cases, 0 new deaths
(Total: 5,880 confirmed cases, 92 deaths, 5,777 resolved)


New Brunswick
(Total: 2,346 confirmed cases, 46 deaths, 2,292 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 1,437 confirmed cases, 7 deaths, 1,377 resolved)


Yukon 7 new cases, 0 new deaths
(Total: 534 confirmed cases, 6 deaths, 463 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 208 confirmed cases, 0 death, 208 resolved)


Northwest Territories
(Total: 128 confirmed cases, 0 deaths, 128 resolved)


Nunavut
(Total: 657 confirmed cases, 4 death, 653 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19