پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ چهارشنبه ۲ جون

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب چهارشنبه ۲ جون، به ۱3۸۵۲۷۸ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۵۶۱۲رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 2,528 new cases, 15 new deaths
(Total: 1,385,278 confirmed cases, 25,612 deaths, 1,330,389 resolved)


Ontario 733 new cases, 25 new deaths
(Total: 532,891 confirmed cases, 8,791 deaths, 513,436 resolved)


Quebec 288 new cases, 5 new deaths
(Total: 370,815 confirmed cases, 11,138 deaths, 356,202 resolved)


Alberta 410 new cases, 3 new deaths
(Total: 228,128 confirmed cases, 2,231 deaths, 219,592 resolved)


British Columbia 194 new cases, 4 new deaths
(Total: 144,667 confirmed cases, 1,707 deaths, 140,238 resolved)


Saskatchewan 130 new cases, 1 new death
(Total: 46,964 confirmed cases, 541 deaths, 45,138 resolved)


Manitoba 264 new cases, 6 new deaths
(Total: 51,580 confirmed cases, 1,062 deaths, 46,251 resolved)


Nova Scotia 16 new cases, 2 new deaths
(Total: 5,595 confirmed cases, 87 deaths, 5,197 resolved)


New Brunswick 12 new cases, 0 new deaths
(Total: 2,227 confirmed cases, 43 deaths, 2,043 resolved)


Newfoundland and Labrador 17 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,334 confirmed cases, 6 deaths, 1,234 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 204 confirmed cases, 0 deaths, 200 resolved)


Yukon
(Total: 84 confirmed cases, 2 death, 82 resolved)


Northwest Territories
(Total: 128 confirmed cases, 0 deaths, 128 resolved)


Nunavut
(Total: 648 confirmed cases, 4 death, 635 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19