پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ چهارشنبه ۱۲ می

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب چهارشنبه ۱۲ می، به ۱۳۰۵۷۷۶ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۴۷۶۸رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 7,088 new cases, 32 new deaths
(Total: 1,305,776 confirmed cases, 24,768 deaths, 1,204,334 resolved)


Ontario 2,320 new cases, 32 new deaths
(Total: 499,412 confirmed cases, 8,374 deaths, 461,076 resolved)


Quebec 745 new cases, 12 new deaths
(Total: 360,201 confirmed cases, 11,012 deaths, 341,433 resolved)


Alberta 1,799 new cases, 4 new deaths
(Total: 213,635 confirmed cases, 2,123 deaths, 186,550 resolved)


British Columbia 600 new cases, 3 new deaths
(Total: 137,223 confirmed cases, 1,627 deaths, 129,524 resolved)


Saskatchewan 192 new cases, 2 new deaths
(Total: 43,673 confirmed cases, 508 deaths, 41,149 resolved)


Manitoba 364 new cases, 3 new deaths
(Total: 43,143 confirmed cases, 1,000 deaths, 38,203 resolved)


Nova Scotia 149 new cases, 0 new deaths
(Total: 4,301 confirmed cases, 71 deaths, 2,609 resolved)


New Brunswick 9 new cases, 0 new deaths
(Total: 2,024 confirmed cases, 41 deaths, 1,859 resolved)


Newfoundland and Labrador 10 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,166 confirmed cases, 6 deaths, 1,075 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 187 confirmed cases, 0 deaths, 179 resolved)


Yukon
(Total: 84 confirmed cases, 2 death, 80 resolved)


Northwest Territories 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 120 confirmed cases, 0 deaths, 63 resolved)


Nunavut 8 new cases, 0 new deaths
(Total: 594 confirmed cases, 4 death, 521 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19