پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ چهارشنبه ۱۸ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب چهارشنبه، ۱۸ نوامبر، به ۳۱۰٬۸۱۷ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۱٬۱۸۶ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:

Canada: 4,275 new cases, 59 new deaths
(Total: 310,817 confirmed cases, 11,186 deaths, 248,321 resolved)

Quebec1,179 new cases, 35 new deaths
(Total: 127,233 confirmed cases, 6,710 deaths, 108,625 resolved)

Ontario: 1,417 new cases, 32 new deaths
(Total: 98,162 confirmed cases, 3,415 deaths, 81,925 resolved)

Alberta: 730 new cases, 11 new deaths
(Total: 41,694 confirmed cases, 443 deaths, 31,192 resolved)

British Columbia: 730 new cases, 21 new deaths
(Total: 24,129 confirmed cases, 320 deaths, 16,914 resolved)

Manitoba: 399 new cases, 11 new deaths
(Total: 12,007 confirmed cases, 190 deaths, 4,432 resolved)

Saskatchewan: 131 new cases, 1 new death
(Total: 5,553 confirmed cases, 32 deaths, 3,422 resolved)

 

Nova Scotia: 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,154 confirmed cases, 65 deaths, 1,065 resolved)

New Brunswick: 9 new cases, 0 new deaths
(Total: 388 confirmed cases, 6 deaths, 342 resolved)

Newfoundland and Labrador: 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 307 confirmed cases, 4 deaths, 294 resolved)

Prince Edward Island: 0 new cases, 0 new deaths
(Total: 68 confirmed cases, 0 deaths, 65 resolved)

Yukon: 1 new case, 0 new deaths
(Total: 26 confirmed cases, 1 death, 22 resolved)

Northwest Territories: 0 new cases, 0 new deaths
(Total: 15 confirmed cases, 0 deaths, 10 resolved)

Nunavut: 10 new cases, 0 new deaths
(Total: 70 confirmed cases, 0 deaths, 0 recovered)

 

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19