پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ چهارشنبه ۲۸ اکتبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر چهارشنبه، ۲۸ اکتبر، به ۲۲۴٬۸۲۲ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 102,814 confirmed (including 6,189 deaths, 87,638 resolved)
Ontario: 72,885 confirmed (including 3,108 deaths, 62,303 resolved)
Alberta: 26,155 confirmed (including 309 deaths, 21,108 resolved)
British Columbia: 13,588 confirmed (including 259 deaths, 10,954 resolved)
Manitoba: 4,701 confirmed (including 61 deaths, 2,306 resolved)
Saskatchewan: 2,841 confirmed (including 25 deaths, 2,164 resolved)
Nova Scotia: 1,102 confirmed (including 65 deaths, 1,032 resolved)
New Brunswick: 337 confirmed (including 6 death, 284 resolved)
Newfoundland and Labrador: 291 confirmed (including 4 deaths, 282 resolved)
Prince Edward Island: 64 confirmed (including 63 resolved)
Yukon: 22 confirmed (including 15 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 9 confirmed (including 8 resolved)
Nunavut: NO confirmed cases

Total: 224,822 (0 presumptive, 224,822 confirmed including 10,026 deaths, 188,170 resolved)

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19