پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ چهارشنبه ۱۴ اکتبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا صبح چهارشنبه، ۱۴ اکتبر، به ۱۸۶٬۸۸۲ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 87,791 confirmed (including 5,970 deaths, 73,734 resolved)
Ontario: 60,692 confirmed (including 3,017 deaths, 51,729 resolved)
Alberta: 20,956 confirmed (including 286 deaths, 18,055 resolved)
British Columbia: 10,734 confirmed (including 250 deaths, 8,974 resolved)
Manitoba: 2,779 confirmed (including 35 deaths, 1,496 resolved)
Saskatchewan: 2,174 confirmed (including 25 deaths, 1,911 resolved)
Nova Scotia: 1,092 confirmed (including 65 deaths, 1,023 resolved)
New Brunswick: 284 confirmed (including 2 death, 200 resolved)
Newfoundland and Labrador: 283 confirmed (including 4 deaths, 271 resolved)
Prince Edward Island: 63 confirmed (including 60 resolved)
Yukon: 15 confirmed (including 15 resolved), 1 presumptive
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)
Nunavut: NO confirmed cases

Total: 186,882 (1 presumptive, 186,881 confirmed including 9,654 deaths, 154,486 resolved)

 

 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=133217بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19