پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ چهارشنبه ۳ مارچ

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب چهارشنبه ۳ مارچ، به ۸۷۵۵۶۳ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۲۱۰۵رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 2,925 new cases, 40 new deaths
(Total: 875,563 confirmed cases, 22,105 deaths, 823,528 resolved)


Ontario 958 new cases, 17 new deaths
(Total: 303,763 confirmed cases, 7,014 deaths, 286,352 resolved)


Quebec 729 new cases, 19 new deaths
(Total: 289,670 confirmed cases, 10,426 deaths, 271,908 resolved)


Alberta 402 new cases, 12 new deaths
(Total: 134,454 confirmed cases, 1,902 deaths, 127,903 resolved)


British Columbia 542 new cases, 7 new deaths
(Total: 81,909 confirmed cases, 1,372 deaths, 75,819 resolved)


Manitoba 50 new cases, 3 new deaths
(Total: 32,000 confirmed cases, 901 deaths, 29,953 resolved)


Saskatchewan 121 new cases, 2 new deaths
(Total: 29,059 confirmed cases, 389 deaths, 27,239 resolved)


Nova Scotia 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,646 confirmed cases, 65 deaths, 1,551 resolved)


New Brunswick 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,438 confirmed cases, 28 deaths, 1,372 resolved)


Newfoundland and Labrador 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 997 confirmed cases, 6 deaths, 838 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 136 confirmed cases, 0 deaths, 114 resolved)


Yukon
(Total: 72 confirmed cases, 1 death, 71 resolved)


Northwest Territories
(Total: 47 confirmed cases, 0 deaths, 44 resolved)


Nunavut
(Total: 359 confirmed cases, 1 death, 349 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=141045بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19