پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ چهارشنبه ۲۹ جولای

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا نیمروز چهارشنبه، ۲۹ جولای، به ۱۱۵٬۰۷۰ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 58,897 confirmed (including 5,670 deaths, 50,886 resolved)

Ontario: 38,986 confirmed (including 2,769 deaths, 34,741 resolved)

Alberta: 10,470 confirmed (including 187 deaths, 8,886 resolved)

British Columbia: 3,523 confirmed (including 194 deaths, 3,076 resolved)

Saskatchewan: 1,218 confirmed (including 17 deaths, 907 resolved)

Nova Scotia: 1,067 confirmed (including 63 deaths, 1004 resolved)

Manitoba: 391 confirmed (including 7 deaths, 319 resolved), 14 presumptive

Newfoundland and Labrador: 266 confirmed (including 3 deaths, 259 resolved)

New Brunswick: 170 confirmed (including 2 death, 165 resolved)

Prince Edward Island: 36 confirmed (including 36 resolved)

Yukon: 14 confirmed (including 13 resolved)

Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)

Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)

Nunavut: NO confirmed cases

Total: 115,070 (14 presumptive, 115,056 confirmed including 8,913 deaths, 100,308 resolved)

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19