پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۲۵ جون

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا نیمروز پنجشنبه، ۲۵ جون، به ۱۰۲٬۵۶۰ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 55,079 confirmed (including 5,448 deaths, 23,710 resolved)

Ontario: 34,205 confirmed (including 2,641 deaths, 29,528 resolved)

Alberta: 7,825 confirmed (including 153 deaths, 7,134 resolved)

British Columbia: 2,849 confirmed (including 171 deaths, 2,516 resolved)

Nova Scotia: 1,061 confirmed (including 63 deaths, 998 resolved)

Saskatchewan: 757 confirmed (including 13 deaths, 643 resolved)

Manitoba: 315 confirmed (including 7 deaths, 293 resolved), 11 presumptive

Newfoundland and Labrador: 261 confirmed (including 3 deaths, 258 resolved)

New Brunswick: 165 confirmed (including 2 death, 149 resolved)

Prince Edward Island: 27 confirmed (including 27 resolved)

Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)

Yukon: 11 confirmed (including 11 resolved)

Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)

Nunavut: NO confirmed cases

Total: 102,560 (11 presumptive, 102,549 confirmed including 8,501 deaths, 65,279 resolved)

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19