پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۲۹ اپریل

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب پنجشنبه ۲۹ اپریل، به ۱۲۱۱۰۸۷ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۴۱۶۹رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 7,896 new cases, 57 new deaths
(Total: 1,211,087 confirmed cases, 24,169 deaths, 1,103,466 resolved)


Ontario 3,871 new cases, 42 new deaths
(Total: 459,477 confirmed cases, 8,029 deaths, 413,010 resolved)


Quebec 1,042 new cases, 5 new deaths
(Total: 348,732 confirmed cases, 10,913 deaths, 327,865 resolved)


Alberta 2,048 new cases, 2 new deaths
(Total: 188,727 confirmed cases, 2,075 deaths, 165,267 resolved)


British Columbia 853 new cases, 1 new death
(Total: 128,742 confirmed cases, 1,577 deaths, 118,937 resolved)


Saskatchewan 210 new cases, 1 new death
(Total: 40,824 confirmed cases, 487 deaths, 37,929 resolved)


Manitoba 228 new cases, 2 new deaths
(Total: 38,439 confirmed cases, 973 deaths, 35,203 resolved)


Nova Scotia 70 new cases, 0 new deaths
(Total: 2,360 confirmed cases, 67 deaths, 1,745 resolved)


New Brunswick 10 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,900 confirmed cases, 36 deaths, 1,745 resolved)


Newfoundland and Labrador 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,068 confirmed cases, 6 deaths, 1,031 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 177 confirmed cases, 0 deaths, 166 resolved)


Yukon
(Total: 81 confirmed cases, 2 death, 79 resolved)


Northwest Territories
(Total: 57 confirmed cases, 0 deaths, 51 resolved)


Nunavut 12 new cases, 0 new deaths
(Total: 490 confirmed cases, 4 death, 425 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=144873بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19