پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۸ اپریل

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر پنجشنبه ۸ اپریل، به ۱۰۳۲۹۵۱ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۳۲۰۱رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 6,328 new cases, 23 new deaths
(Total: 1,032,951 confirmed cases, 23,201 deaths, 946,257 resolved)


Ontario 3,295 new cases, 19 new deaths
(Total: 374,112 confirmed cases, 7,494 deaths, 338,559 resolved)


Quebec 1,609 new cases, 9 new deaths
(Total: 321,411 confirmed cases, 10,718 deaths, 299,241 resolved)


Alberta
(Total: 155,476 confirmed cases, 2,002 deaths, 142,010 resolved)


British Columbia
(Total: 106,985 confirmed cases, 1,491 deaths, 96,626 resolved)


Manitoba
(Total: 34,656 confirmed cases, 943 deaths, 32,419 resolved)


Saskatchewan
(Total: 35,171 confirmed cases, 445 deaths, 32,588 resolved)


Nova Scotia
(Total: 1,749 confirmed cases, 66 deaths, 1,646 resolved)


New Brunswick
(Total: 1,679 confirmed cases, 31 deaths, 1,484 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 1,021 confirmed cases, 6 deaths, 1,007 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 160 confirmed cases, 0 deaths, 152 resolved)


Yukon
(Total: 74 confirmed cases, 1 death, 73 resolved)


Northwest Territories
(Total: 49 confirmed cases, 0 deaths, 48 resolved)


Nunavut
(Total: 395 confirmed cases, 4 death, 391 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19