پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۱۱ مارچ

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا عصر پنجشنبه ۱۰ مارچ، به ۸۹۸۸۲۹ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۲۳۶۳رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 3,025 new cases, 32 new deaths
(Total: 898,829 confirmed cases, 22,363 deaths, 845,863 resolved)


Ontario 1,092 new cases, 10 new deaths
(Total: 313,520 confirmed cases, 7,109 deaths, 295,128 resolved)


Quebec 738 new cases, 15 new deaths
(Total: 295,390 confirmed cases, 10,518 deaths, 277,738 resolved)


Alberta
(Total: 136,733 confirmed cases, 1,928 deaths, 130,382 resolved)


British Columbia
(Total: 85,650 confirmed cases, 1,394 deaths, 79,309 resolved)


Manitoba 88 new cases, 3 new deaths
(Total: 32,509 confirmed cases, 911 deaths, 30,394 resolved)


Saskatchewan 164 new cases, 0 new deaths
(Total: 30,193 confirmed cases, 401 deaths, 28,397 resolved)


Nova Scotia
(Total: 1,665 confirmed cases, 65 deaths, 1,576 resolved)


New Brunswick 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,462 confirmed cases, 29 deaths, 1,398 resolved)


Newfoundland and Labrador 1 new case, 0 new deaths
(Total: 1,011 confirmed cases, 6 deaths, 933 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 143 confirmed cases, 0 deaths, 115 resolved)


Yukon
(Total: 72 confirmed cases, 1 death, 71 resolved)


Northwest Territories
(Total: 47 confirmed cases, 0 deaths, 46 resolved)


Nunavut
(Total: 381 confirmed cases, 1 death, 357 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=141539بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19