پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۴ فوریه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب پنجشنبه ۴ فوریه، به ۷۹۳۷۳۷ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۰۵۱۳رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 4,061 new cases, 117 new deaths
(Total: 793,737 confirmed cases, 20,513 deaths, 725,511 resolved)


Ontario 1,563 new cases, 88 new deaths
(Total: 273,660 confirmed cases, 6,393 deaths, 250,937 resolved)


Quebec 1,093 new cases, 42 new deaths
(Total: 266,672 confirmed cases, 9,941 deaths, 243,769 resolved)


Alberta 582 new cases, 13 new deaths
(Total: 125,672 confirmed cases, 1,684 deaths, 117,400 resolved)


British Columbia 465 new cases, 6 new deaths
(Total: 69,245 confirmed cases, 1,240 deaths, 62,078 resolved)


Manitoba 110 new cases, 2 new deaths
(Total: 29,968 confirmed cases, 837 deaths, 25,791 resolved)


Saskatchewan 250 new cases, 7 new deaths
(Total: 24,680 confirmed cases, 329 deaths, 22,086 resolved)


Nova Scotia 1 new case, 0 new deaths
(Total: 1,584 confirmed cases, 65 deaths, 1,509 resolved)


New Brunswick 16 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,318 confirmed cases, 18 deaths, 1,043 resolved)


Newfoundland and Labrador 1 new case, 0 new deaths
(Total: 411 confirmed cases, 4 deaths, 390 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 112 confirmed cases, 0 deaths, 110 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 69 resolved)


Northwest Territories
(Total: 36 confirmed cases, 0 deaths, 35 resolved)


Nunavut 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 296 confirmed cases, 1 death, 281 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139340بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19