پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۷ ژانویه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر پنجشنبه ۷ ژانویه، به ۶۳۲۵۵۶ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۶۵۴۴ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 8,153 new cases, 136 new deaths
(Total: 632,556 confirmed cases, 16,544 deaths, 536,238 resolved)


Quebec 2,519 new cases, 74 new deaths
(Total: 220,518 confirmed cases, 8,562 deaths, 186,996 resolved)


Ontario 3,519 new cases, 89 new deaths
(Total: 204,145 confirmed cases, 4,856 deaths, 172,571 resolved)


Alberta
(Total: 106,378 confirmed cases, 1,168 deaths, 91,799 resolved)


British Columbia
(Total: 54,147 confirmed cases, 954 deaths, 45,999 resolved)


Manitoba 201 new cases, 12 new deaths
(Total: 25,742 confirmed cases, 717 deaths, 20,519 resolved)


Saskatchewan
(Total: 16,824 confirmed cases, 174 deaths, 13,737 resolved)


Nova Scotia 
(Total: 1,508 confirmed cases, 65 deaths, 1,424 resolved)


New Brunswick 
(Total: 662 confirmed cases, 9 deaths, 572 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 392 confirmed cases, 4 deaths, 374 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 97 confirmed cases, 0 deaths, 93 resolved)


Yukon
(Total: 64 confirmed cases, 1 death, 59 resolved)


Northwest Territories
(Total: 24 confirmed cases, 0 deaths, 24 resolved)


Nunavut
(Total: 266 confirmed cases, 1 death, 265 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=137927بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19