پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ شنبه ۸ می

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب شنبه ۸ می، به ۱۲۷۷۶۵۹ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۴۵۶۶رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 7,678 new cases, 42 new deaths
(Total: 1,277,659 confirmed cases, 24,566 deaths, 1,172,387 resolved)


Ontario 2,864 new cases, 25 new deaths
(Total: 489,087 confirmed cases, 8,261 deaths, 447,938 resolved)


Quebec 958 new cases, 7 new deaths
(Total: 357,174 confirmed cases, 10,981 deaths, 337,538 resolved)


Alberta
(Total: 205,115 confirmed cases, 2,106 deaths, 178,149 resolved)


British Columbia
(Total: 134,341 confirmed cases, 1,602 deaths, 125,799 resolved)


Saskatchewan
(Total: 42,695 confirmed cases, 502 deaths, 39,954 resolved)


Manitoba 485 new cases, 3 new deaths
(Total: 41,425 confirmed cases, 990 deaths, 37,198 resolved)


Nova Scotia 163 new cases, 1 new death
(Total: 3,754 confirmed cases, 71 deaths, 2,145 resolved)


New Brunswick 8 new cases, 1 new death
(Total: 1,996 confirmed cases, 41 deaths, 1,813 resolved)


Newfoundland and Labrador 6 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,133 confirmed cases, 6 deaths, 1,056 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 186 confirmed cases, 0 deaths, 176 resolved)


Yukon
(Total: 82 confirmed cases, 2 death, 79 resolved)


Northwest Territories
(Total: 105 confirmed cases, 0 deaths, 57 resolved)


Nunavut
(Total: 553 confirmed cases, 4 death, 472 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19