پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ شنبه ۲۱ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب شنبه، ۲۱ نوامبر، به ۳۲۵٬۴۰۹ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۱٬۴۰۶ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:

Canada: 4,968 new cases, 69 new deaths
(Total: 325,409 confirmed cases, 11,406 deaths, 258,766 resolved)

Quebec1,189 new cases, 32 new deaths
(Total: 130,888 confirmed cases, 6,806 deaths, 111,326 resolved)

Ontario: 1,588 new cases, 21 new deaths
(Total: 102,378 confirmed cases, 3,472 deaths, 86,079 resolved)

Alberta: 1,336 new cases, 9 new deaths
(Total: 45,288 confirmed cases, 471 deaths, 33,543 resolved)

British Columbia: 
(Total: 25,172 confirmed cases, 331 deaths, 17,477 resolved)

Manitoba: 385 new cases, 10 new deaths
(Total: 13,054 confirmed cases, 217 deaths, 4,851 resolved)

Saskatchewan: 433 new cases, 0 new deaths
(Total: 6,237 confirmed cases, 33 deaths, 3,667 resolved)

 

Nova Scotia: 8 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,168 confirmed cases, 65 deaths, 1,070 resolved)

New Brunswick: 23 new cases, 0 new deaths
(Total: 424 confirmed cases, 6 deaths, 347 resolved)

Newfoundland and Labrador: 5 new cases, 0 new deaths
(Total: 316 confirmed cases, 4 deaths, 294 resolved)

Prince Edward Island: 
(Total: 68 confirmed cases, 0 deaths, 65 resolved)

Yukon: 
(Total: 29 confirmed cases, 1 death, 22 resolved)

Northwest Territories: 
(Total: 15 confirmed cases, 0 deaths, 10 resolved)

Nunavut: 25 new cases, 0 new deaths
(Total: 109 confirmed cases, 0 deaths, 2 recovered)

 

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19