پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ شنبه ۱۴ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا عصر شنبه، ۱۴ نوامبر، به ۲۹۰٬۶۲۲ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۰٬۸۶۸ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:

Canada: 4,735 new cases, 60 new deaths
(Total: 290,622 confirmed cases, 10,868 deaths, 232,915 resolved)

Quebec1,448 new cases, 25 new deaths
(Total: 122,643 confirmed cases, 6,611 deaths, 103,668 resolved)

Ontario: 1,581 new cases, 20 new deaths
(Total: 92,761 confirmed cases, 3,312 deaths, 77,241 resolved)

Alberta: 
(Total: 37,312 confirmed cases, 398 deaths, 28,321 resolved)

British Columbia: 
(Total: 20,698 confirmed cases, 290 deaths, 14,901 resolved)

Manitoba: 237 new cases, 15 new deaths
(Total: 10,453 confirmed cases, 152 deaths, 3,891 resolved)

Saskatchewan: 307 new caes, 0 new deaths
(Total: 4,820 confirmed cases, 29 deaths, 3,100 resolved)

 

Nova Scotia: 6 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,142 confirmed cases, 65 deaths, 1,056 resolved)

New Brunswick: 6 new cases, 0 new deaths
(Total: 364 confirmed cases, 6 deaths, 339 resolved)

Newfoundland and Labrador: 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 301 confirmed cases, 4 deaths, 289 resolved)

Prince Edward Island: 0 new cases, 0 new deaths
(Total: 68 confirmed cases, 64 resolved)

Yukon: 0 new cases, 0 new deaths
(Total: 24 confirmed cases, 1 death, 22 resolved)

Northwest Territories: 0 new cases, 0 new deaths
(Total: 15 confirmed cases, 10 resolved)

Nunavut: 4 new cases, 0 new deaths
(Total: 8 confirmed cases, 0 deaths, 0 recovered)

 

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19