پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ شنبه ۲۳ ژانویه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا صبح شنبه ۲۳ ژانویه، به ۷۴۱۹۵۸ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۸۹۶۱ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 5,957 new cases, 157 new deaths
(Total: 741,958 confirmed cases, 18,961 deaths, 658,165 resolved)


Quebec 1,685 new cases, 164 new deaths
(Total: 252,176 confirmed cases, 9,437 deaths, 225,245 resolved)


Ontario 2,359 new cases, 52 new deaths
(Total: 252,585 confirmed cases, 5,753 deaths, 212,287 resolved)


Alberta
(Total: 119,757 confirmed cases, 1,512 deaths, 108,258 resolved)


British Columbia
(Total: 63,484 confirmed cases, 1,128 deaths, 56,455 resolved)


Manitoba 216 new cases, 4 new deaths
(Total: 28,476 confirmed cases, 797 deaths, 24,307 resolved)


Saskatchewan 274 new cases, 11 new deaths
(Total: 21,917 confirmed cases, 250 deaths, 18,506 resolved)


Nova Scotia 
(Total: 1,570 confirmed cases, 65 deaths, 1,485 resolved)


New Brunswick 17 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,104 confirmed cases, 13 deaths, 762 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 398 confirmed cases, 4 deaths, 386 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 110 confirmed cases, 0 deaths, 103 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 69 resolved)


Northwest Territories
(Total: 31 confirmed cases, 0 deaths, 24 resolved)


Nunavut 1 new case, 0 new deaths
(Total: 267 confirmed cases, 1 death, 265 recovered)



بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19