پربازدید

ویدیوکووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ شنبه ۹ ژانویه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب شنبه ۹ ژانویه، به ۶۵۰۹۸۳ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۶۸۰۲ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 9,197 new cases, 128 new deaths
(Total: 650,983 confirmed cases, 16,802 deaths, 552,135 resolved)


Quebec 3,127 new cases, 41 new deaths
(Total: 226,233 confirmed cases, 8,647 deaths, 192,979 resolved)


Ontario 3,443 new cases, 40 new deaths
(Total: 211,837 confirmed cases, 4,922 deaths, 178,224 resolved)


Alberta
(Total: 106,378 confirmed cases, 1,168 deaths, 91,799 resolved)


British Columbia
(Total: 54,147 confirmed cases, 954 deaths, 45,999 resolved)


Manitoba 203 new cases, 16 new deaths
(Total: 26,166 confirmed cases, 733 deaths, 20,655 resolved)


Saskatchewan 329 new cases, 17 new deaths
(Total: 17,803 confirmed cases, 191 deaths, 14,426 resolved)


Nova Scotia 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,529 confirmed cases, 65 deaths, 1,443 resolved)


New Brunswick 30 new cases, 0 new deaths
(Total: 765 confirmed cases, 9 deaths, 584 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 392 confirmed cases, 4 deaths, 374 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 97 confirmed cases, 0 deaths, 93 resolved)


Yukon
(Total: 64 confirmed cases, 1 death, 59 resolved)


Northwest Territories
(Total: 24 confirmed cases, 0 deaths, 24 resolved)


Nunavut
(Total: 266 confirmed cases, 1 death, 265 recovered)

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19