پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ سه شنبه ۲۸ جولای

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا نیمروز سه شنبه، ۲۸ جولای، به ۱۱۴٬۷۰۸ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 58,728 confirmed (including 5,667 deaths, 50,886 resolved)

Ontario: 38,910 confirmed (including 2,768 deaths, 34,567 resolved)

Alberta: 10,08 confirmed (including 186 deaths, 8,774 resolved)

British Columbia: 3,500 confirmed (including 193 deaths, 3,043 resolved)

Saskatchewan: 1,209 confirmed (including 16 deaths, 886 resolved)

Nova Scotia: 1,067 confirmed (including 63 deaths, 1004 resolved)

Manitoba: 386 confirmed (including 7 deaths, 319 resolved), 14 presumptive

Newfoundland and Labrador: 266 confirmed (including 3 deaths, 259 resolved)

New Brunswick: 170 confirmed (including 2 death, 165 resolved)

Prince Edward Island: 36 confirmed (including 34 resolved)

Yukon: 14 confirmed (including 13 resolved)

Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)

Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)

Nunavut: NO confirmed cases

Total: 114,708 (14 presumptive, 114,694 confirmed including 8,905 deaths, 99,968 resolved)

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19