پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ سه شنبه ۱۱ می

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا عصر سه شنبه ۱۱ می، به ۱۲۹۶۹۳۶ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۴۷۰۶رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 7,278 new cases, 56 new deaths
(Total: 1,296,936 confirmed cases, 24,706 deaths, 1,193,557 resolved)


Ontario 2,073 new cases, 15 new deaths
(Total: 497,092 confirmed cases, 8,342 deaths, 457,599 resolved)


Quebec 660 new cases, 9 new deaths
(Total: 359,456 confirmed cases, 11,002 deaths, 340,637 resolved)


Alberta
(Total: 210,387 confirmed cases, 2,117 deaths, 182,832 resolved)


British Columbia
(Total: 136,108 confirmed cases, 1,622 deaths, 128,139 resolved)


Saskatchewan
(Total: 43,288 confirmed cases, 502 deaths, 40,645 resolved)


Manitoba
(Total: 42,451 confirmed cases, 997 deaths, 37,683 resolved)


Nova Scotia
(Total: 4,038 confirmed cases, 71 deaths, 2,312 resolved)


New Brunswick
(Total: 2,013 confirmed cases, 41 deaths, 1,822 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 1,141 confirmed cases, 6 deaths, 1,064 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 187 confirmed cases, 0 deaths, 176 resolved)


Yukon
(Total: 82 confirmed cases, 2 death, 80 resolved)


Northwest Territories
(Total: 108 confirmed cases, 0 deaths, 57 resolved)


Nunavut
(Total: 572 confirmed cases, 4 death, 498 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19