پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ سه شنبه ۲۰ اپریل

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا عصر سه شنبه ۲۰ اپریل، به ۱۱۳۹۰۴۹ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۳۷۱۴رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 8,680 new cases, 17 new deaths
(Total: 1,139,049 confirmed cases, 23,714 deaths, 1,027,464 resolved)


Ontario 3,469 new cases, 22 new deaths
(Total: 424,911 confirmed cases, 7,757 deaths, 374,213 resolved)


Quebec 1,136 new cases, 17 new deaths
(Total: 339,180 confirmed cases, 10,833 deaths, 315,984 resolved)


Alberta 1,345 new cases, 5 new deaths
(Total: 173,531 confirmed cases, 2,048 deaths, 153,002 resolved)


British Columbia 849 new cases, 1 new death
(Total: 120,889 confirmed cases, 1,539 deaths, 109,973 resolved)


Manitoba 203 new cases, 1 new death
(Total: 36,470 confirmed cases, 960 deaths, 33,727 resolved)


Saskatchewan 250 new cases, 0 new deaths
(Total: 38,651 confirmed cases, 465 deaths, 35,546 resolved)


Nova Scotia 9 new cases, 1 new death
(Total: 1,831 confirmed cases, 68 deaths, 1,696 resolved)


New Brunswick
(Total: 1,797 confirmed cases, 33 deaths, 1,605 resolved)


Newfoundland and Labrador 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,048 confirmed cases, 6 deaths, 1,011 resolved)


Prince Edward Island 1 new case, 0 new deaths
(Total: 174 confirmed cases, 0 deaths, 161 resolved)


Yukon 1 new case, 0 new deaths
(Total: 77 confirmed cases, 1 death, 74 resolved)


Northwest Territories
(Total: 49 confirmed cases, 0 deaths, 48 resolved)


Nunavut 5 new cases, 0 new deaths
(Total: 428 confirmed cases, 4 death, 391 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19