پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ سه شنبه ۱۳ اپریل

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب سه شنبه ۱۲ اپریل، به ۱۰۷۸۵۶۸ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۳۳۹۲رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 8,214 new cases, 41 new deaths
(Total: 1,078,568 confirmed cases, 23,392 deaths, 976,883 resolved)


Ontario 3,670 new cases, 15 new deaths
(Total: 394,679 confirmed cases, 7,582 deaths, 351,257 resolved)


Quebec 1,490 new cases, 11 new deaths
(Total: 329,472 confirmed cases, 10,756 deaths, 305,463 resolved)


Alberta 1,081 new cases, 3 new deaths
(Total: 163,119 confirmed cases, 2,021 deaths, 146,011 resolved)


British Columbia 873 new cases, 2 new deaths
(Total: 113,702 confirmed cases, 1,515 deaths, 102,268 resolved)


Manitoba 132 new cases, 2 new deaths
(Total: 35,459 confirmed cases, 951 deaths, 33,070 resolved)


Saskatchewan 288 new cases, 2 new deaths
(Total: 36,892 confirmed cases, 457 deaths, 33,880 resolved)


Nova Scotia 6 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,781 confirmed cases, 66 deaths, 1,670 resolved)


New Brunswick 4 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,736 confirmed cases, 33 deaths, 1,570 resolved)


Newfoundland and Labrador 1 new case, 0 new deaths
(Total: 1,031 confirmed cases, 6 deaths, 1,010 resolved)


Prince Edward Island 5 new cases, 0 new deaths
(Total: 165 confirmed cases, 0 deaths, 159 resolved)


Yukon 1 new case, 0 new deaths
(Total: 75 confirmed cases, 1 death, 73 resolved)


Northwest Territories
(Total: 49 confirmed cases, 0 deaths, 48 resolved)


Nunavut
(Total: 395 confirmed cases, 4 death, 395 recovered)بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19