پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ سه شنبه ۶ اپریل

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر سه شنبه ۶ اپریل، به ۱۰۱۷۸۲۱ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۳۱۳۲رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 5,970 new cases, 56 new deaths
(Total: 1,017,821 confirmed cases, 23,132 deaths, 938,644 resolved)


Ontario 3,065 new cases, 8 new deaths
(Total: 367,602 confirmed cases, 7,458 deaths, 333,576 resolved)


Quebec 1,168 new cases, 4 new deaths
(Total: 318,532 confirmed cases, 10,701 deaths, 297,384 resolved)


Alberta
(Total: 153,194 confirmed cases, 1,998 deaths, 140,614 resolved)


British Columbia
(Total: 104,061 confirmed cases, 1,486 deaths, 97,806 resolved)


Manitoba 62 new cases, 2 new deaths
(Total: 34,549 confirmed cases, 942 deaths, 32,352 resolved)


Saskatchewan
(Total: 34,763 confirmed cases, 440 deaths, 32,121 resolved)


Nova Scotia 5 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,747 confirmed cases, 66 deaths, 1,645 resolved)


New Brunswick 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,665 confirmed cases, 30 deaths, 1,472 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 1,020 confirmed cases, 6 deaths, 1,006 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 159 confirmed cases, 0 deaths, 145 resolved)


Yukon
(Total: 74 confirmed cases, 1 death, 71 resolved)


Northwest Territories
(Total: 47 confirmed cases, 0 deaths, 47 resolved)


Nunavut
(Total: 395 confirmed cases, 4 death, 391 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19