پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ چهارشنبه ۲۴ فوریه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب چهارشنبه ۲۴ فوریه، به ۸۵۴۲۴۳ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۱۷۹۲رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 2,956 new cases, 52 new deaths
(Total: 854,243 confirmed cases, 21,792 deaths, 802,070 resolved)


Ontario 1,054 new cases, 9 new deaths
(Total: 296,173 confirmed cases, 6,893 deaths, 279,230 resolved)


Quebec 806 new cases, 16 new deaths
(Total: 284,472 confirmed cases, 10,346 deaths, 266,138 resolved)


Alberta
(Total: 131,603 confirmed cases, 1,853 deaths, 125,234 resolved)


British Columbia
(Total: 77,822 confirmed cases, 1,336 deaths, 71,753 resolved)


Manitoba 39 new cases, 1 new death
(Total: 31,590 confirmed cases, 887 deaths, 29,507 resolved)


Saskatchewan 57 new cases, 3 new deaths
(Total: 27,980 confirmed cases, 379 deaths, 26,176 resolved)


Nova Scotia 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,616 confirmed cases, 65 deaths, 1,530 resolved)


New Brunswick 2 new cases, 1 new death
(Total: 1,426 confirmed cases, 26 deaths, 1,325 resolved)


Newfoundland and Labrador 8 new cases, 1 new death
(Total: 963 confirmed cases, 5 deaths, 610 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 115 confirmed cases, 0 deaths, 114 resolved)


Yukon
(Total: 72 confirmed cases, 1 death, 71 resolved)


Northwest Territories
(Total: 47 confirmed cases, 0 deaths, 42 resolved)


Nunavut
(Total: 351 confirmed cases, 1 death, 317 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=140484بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19