پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ چهارشنبه ۱۷ فوریه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب چهارشنبه ۱۷ فوریه، به ۸۳۳۷۵۶ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۱۴۳۲رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 2,968 new cases, 69 new deaths
(Total: 833,756 confirmed cases, 21,432 deaths, 779,304 resolved)


Ontario 847 new cases, 10 new deaths
(Total: 288,583 confirmed cases, 6,729 deaths, 270,869 resolved)


Quebec 800 new cases, 12 new deaths
(Total: 278,987 confirmed cases, 10,258 deaths, 259,416 resolved)


Alberta 277 new cases, 7 new deaths
(Total: 129,615 confirmed cases, 1,798 deaths, 122,960 resolved)


British Columbia
(Total: 74,283 confirmed cases, 1,314 deaths, 68,705 resolved)


Manitoba 75 new cases, 1 new death
(Total: 31,007 confirmed cases, 876 deaths, 28,576 resolved)


Saskatchewan 124 new cases, 5 new deaths
(Total: 26,953 confirmed cases, 362 deaths, 25,050 resolved)


Nova Scotia 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,600 confirmed cases, 65 deaths, 1,521 resolved)


New Brunswick 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,407 confirmed cases, 24 deaths, 1,264 resolved)


Newfoundland and Labrador 44 new cases, 0 new deaths
(Total: 755 confirmed cases, 4 deaths, 410 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 114 confirmed cases, 0 deaths, 112 resolved)


Yukon
(Total: 72 confirmed cases, 1 death, 69 resolved)


Northwest Territories
(Total: 43 confirmed cases, 0 deaths, 37 resolved)


Nunavut 1 new case, 0 new deaths
(Total: 324 confirmed cases, 1 death, 302 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139931بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19