پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ چهارشنبه ۱۱ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب چهارشنبه، ۱۱ نوامبر، به ۲۷۶٬۷۸۶ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۰٬۶۸۵ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:

Canada: 4,302 new cases, 68 new deaths
(Total: 276,786 confirmed cases, 10,685 deaths, 223,199 resolved)

Quebec1,378 new cases, 38 new deaths
(Total: 118,529 confirmed cases, 6,515 deaths, 100,564 resolved)

Ontario: 1,426 new cases, 15 new deaths
(Total: 88,209 confirmed cases, 3,275 deaths, 74,303 resolved)

Alberta: 672 new cases, 7 new deaths
(Total: 35,545 confirmed cases, 383 deaths, 26,407 resolved)

British Columbia: 
(Total: 18,964 confirmed cases, 284 deaths, 13,704 resolved)

Manitoba: 430 new cases, 9 new deaths
(Total: 9,308 confirmed cases, 123 deaths, 3,509 resolved)

Saskatchewan: 112 new cases, 0 new deaths
(Total: 4,326 confirmed cases, 29 deaths, 2,934 resolved)

 

Nova Scotia: 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,134 confirmed cases, 65 deaths, 1,049 resolved)

New Brunswick: 0 new cases, 0 new deaths
(Total: 355 confirmed cases, 6 deaths, 328 resolved)

Newfoundland and Labrador: 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 298 confirmed cases, 4 deaths, 287 resolved)

Prince Edward Island: 1 new case, 0 new deaths
(Total: 68 confirmed cases, 64 resolved)

Yukon: 0 new cases, 0 new deaths
(Total: 23 confirmed cases, 1 death, 21 resolved)

Northwest Territories: 1 new case, 0 new deaths
(Total: 11 confirmed cases, 10 resolved)

Nunavut: 1 new case, 0 new deaths
(Total: 3 confirmed case)

 

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19