پربازدید

ویدیوکووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ سه شنبه ۳ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا عصر سه شنبه، ۳ نوامبر، به ۲۴۴٬۶۳۶ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 108,889 confirmed (including 6,317 deaths, 93,316 resolved)
Ontario: 78,705 confirmed (including 3,166 deaths, 67,244 resolved)
Alberta: 29,932 confirmed (including 338 deaths, 23,484 resolved)
British Columbia: 15,501 confirmed (including 269 deaths, 11,670 resolved)
Manitoba: 6,377 confirmed (including 85 deaths, 2,797 resolved)
Saskatchewan: 3,373 confirmed (including 25 deaths, 2,506 resolved)
Nova Scotia: 1,114 confirmed (including 65 deaths, 1,033 resolved)
New Brunswick: 344 confirmed (including 6 death, 299 resolved)
Newfoundland and Labrador: 291 confirmed (including 4 deaths, 284 resolved)
Prince Edward Island: 64 confirmed (including 64 resolved)
Yukon: 23 confirmed (including 1 death, 17 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 10 confirmed (including 9 resolved)
Nunavut: NO confirmed cases

Total: 244,636 (0 presumptive, 244,636 confirmed including 10,276 deaths, 202,736 resolved)

 

 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19