پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ سه شنبه ۱۹ ژانویه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر سه شنبه ۱۹ ژانویه، به ۷۱۸۳۶۸ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۸۲۲۱ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 6,698 new cases, 147 new deaths
(Total: 718,368 confirmed cases, 18,221 deaths, 628,156 resolved)


Quebec 1,386 new cases, 55 new deaths
(Total: 245,734 confirmed cases, 9,142 deaths, 217,575 resolved)


Ontario 1,913 new cases, 46 new deaths
(Total: 242,277 confirmed cases, 5,479 deaths, 206,310 resolved)


Alberta
(Total: 117,311 confirmed cases, 1,447 deaths, 103,941 resolved)


British Columbia
(Total: 61,447 confirmed cases, 1,078 deaths, 54,656 resolved)


Manitoba
(Total: 27,629 confirmed cases, 773 deaths, 23,748 resolved)


Saskatchewan
(Total: 20,562 confirmed cases, 219 deaths, 16,078 resolved)


Nova Scotia 
(Total: 1,557 confirmed cases, 65 deaths, 1,467 resolved)


New Brunswick 
(Total: 973 confirmed cases, 12 deaths, 656 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 396 confirmed cases, 4 deaths, 383 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 108 confirmed cases, 0 deaths, 98 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 69 resolved)


Northwest Territories
(Total: 25 confirmed cases, 0 deaths, 24 resolved)


Nunavut
(Total: 266 confirmed cases, 1 death, 265 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19