پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۸ مارچ

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب دوشنبه ۸ مارچ، به ۸۸۸۹۵۷ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۲۲۵۹رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 2,877 new cases, 35 new deaths
(Total: 888,957 confirmed cases, 22,259 deaths, 836,016 resolved)


Ontario 1,631 new cases, 10 new deaths
(Total: 309,927 confirmed cases, 7,077 deaths, 291,834 resolved)


Quebec 579 new cases, 9 new deaths
(Total: 293,210 confirmed cases, 10,481 deaths, 275,796 resolved)


Alberta
(Total: 135,837 confirmed cases, 1,914 deaths, 128,974 resolved)


British Columbia
(Total: 83,107 confirmed cases, 1,380 deaths, 76,752 resolved)


Manitoba 63 new cases, 0 new deaths
(Total: 32,288 confirmed cases, 907 deaths, 30,236 resolved)


Saskatchewan 97 new cases, 2 new death
(Total: 29,806 confirmed cases, 399 deaths, 27,944 resolved)


Nova Scotia
(Total: 1,659 confirmed cases, 65 deaths, 1,565 resolved)


New Brunswick 5 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,460 confirmed cases, 28 deaths, 1,395 resolved)


Newfoundland and Labrador 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,009 confirmed cases, 6 deaths, 915 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 141 confirmed cases, 0 deaths, 115 resolved)


Yukon
(Total: 72 confirmed cases, 1 death, 71 resolved)


Northwest Territories
(Total: 47 confirmed cases, 0 deaths, 46 resolved)


Nunavut
(Total: 381 confirmed cases, 1 death, 355 recovered)بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19