پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۱ مارچ

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب دوشنبه ۱ مارچ، به ۸۷۰۰۳۸ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۲۰۱۷رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 2,969 new cases, 45 new deaths
(Total: 870,038 confirmed cases, 22,017 deaths, 817,591 resolved)


Ontario 1,23 new cases, 6 new deaths
(Total: 301,839 confirmed cases, 6,986 deaths, 284,283 resolved)


Quebec 613 new cases, 6 new deaths
(Total: 288,353 confirmed cases, 10,399 deaths, 270,364 resolved)


Alberta 291 new cases, 2 new deaths
(Total: 133,795 confirmed cases, 1,888 deaths, 127,233 resolved)


British Columbia 1,478 new cases (over 72 hours), 8 new deaths (over 72 hours)
(Total: 80,672 confirmed cases, 1,363 deaths, 74,776 resolved)


Manitoba 35 new cases, 1 new death
(Total: 31,894 confirmed cases, 896 deaths, 29,827 resolved)


Saskatchewan 154 new cases, 0 new deaths
(Total: 28,801 confirmed cases, 385 deaths, 26,865 resolved)


Nova Scotia 1 new case, 0 new deaths
(Total: 1,642 confirmed cases, 65 deaths, 1,542 resolved)


New Brunswick 1 new case, 1 new death
(Total: 1,431 confirmed cases, 27 deaths, 1,367 resolved)


Newfoundland and Labrador 1 new case, 0 new deaths
(Total: 989 confirmed cases, 6 deaths, 743 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 132 confirmed cases, 0 deaths, 114 resolved)


Yukon
(Total: 72 confirmed cases, 1 death, 71 resolved)


Northwest Territories
(Total: 47 confirmed cases, 0 deaths, 44 resolved)


Nunavut 1 new case, 0 new deaths
(Total: 358 confirmed cases, 1 death, 349 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19