پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۲۲ فوریه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب دوشنبه ۲۲ فوریه، به ۸۴۹۵۲۱ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۱۷۲۳رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 2,838 new cases, 54 new deaths
(Total: 849,521 confirmed cases, 21,723 deaths, 796,634 resolved)


Ontario 1,58 new cases, 11 new deaths
(Total: 294,144 confirmed cases, 6,872 deaths, 276,937 resolved)


Quebec 805 new cases, 11 new deaths
(Total: 282,927 confirmed cases, 10,318 deaths, 264,497 resolved)


Alberta 273 new cases, 16 new deaths
(Total: 131,336 confirmed cases, 1,843 deaths, 124,818 resolved)


British Columbia 1,428 new cases (over 3 days), 8 new deaths (over 3 days)
(Total: 77,263 confirmed cases, 1,335 deaths, 71,313 resolved)


Manitoba 97 new cases, 2 new deaths
(Total: 31,483 confirmed cases, 886 deaths, 29,378 resolved)


Saskatchewan 177 new cases, 0 new deaths
(Total: 27,797 confirmed cases, 372 deaths, 25,773 resolved)


Nova Scotia 1 new case, 0 new deaths
(Total: 1,610 confirmed cases, 65 deaths, 1,526 resolved)


New Brunswick 
(Total: 1,424 confirmed cases, 25 deaths, 1,311 resolved)


Newfoundland and Labrador 14 new cases, 0 new deaths
(Total: 940 confirmed cases, 4 deaths, 526 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 114 confirmed cases, 0 deaths, 112 resolved)


Yukon
(Total: 72 confirmed cases, 1 death, 69 resolved)


Northwest Territories
(Total: 47 confirmed cases, 0 deaths, 39 resolved)


Nunavut 12 new cases, 0 new deaths
(Total: 351 confirmed cases, 1 death, 317 recovered)

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=140391بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19