پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۱۵ فوریه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب دوشنبه ۱۵ فوریه، به ۸۲۶۷۷۹ نفر و تعداد جانباختگان به ۲۱۳۱۱رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 3,075 new cases, 75 new deaths
(Total: 826,779 confirmed cases, 21,311 deaths, 769,932 resolved)


Ontario
(Total: 285,868 confirmed cases, 6,693 deaths, 267,128 resolved)


Quebec 728 new cases, 15 new deaths
(Total: 277,518 confirmed cases, 10,229 deaths, 257,434 resolved)


Alberta 251 new cases, 2 new deaths
(Total: 129,075 confirmed cases, 1,782 deaths, 122,071 resolved)


British Columbia
(Total: 72,750 confirmed cases, 1,288 deaths, 67,008 resolved)


Manitoba
(Total: 30,766 confirmed cases, 871 deaths, 28,276 resolved)


Saskatchewan
(Total: 26,550 confirmed cases, 354 deaths, 24,332 resolved)


Nova Scotia 1 new case, 0 new deaths
(Total: 1,594 confirmed cases, 65 deaths, 1,519 resolved)


New Brunswick 1 new case, 1 new death
(Total: 1,401 confirmed cases, 23 deaths, 1,237 resolved)


Newfoundland and Labrador 7 new cases, 0 new deaths
(Total: 704 confirmed cases, 4 deaths, 399 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 114 confirmed cases, 0 deaths, 110 resolved)


Yukon 1 new case, 0 new deaths
(Total: 72 confirmed cases, 1 death, 69 resolved)


Northwest Territories
(Total: 43 confirmed cases, 0 deaths, 37 resolved)


Nunavut
(Total: 311 confirmed cases, 1 death, 299 recovered)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19