پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۱۶ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب دوشنبه، ۱۶ نوامبر، به ۳۰۱٬۹۰۲ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۱٬۰۲۷ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:

Canada: 4,142 new cases, 60 new deaths
(Total: 301,902 confirmed cases, 11,027 deaths, 240,287 resolved)

Quebec1,218 new cases, 25 new deaths
(Total: 125,072 confirmed cases, 6,651 deaths, 105,998 resolved)

Ontario: 1,487 new cases, 10 new deaths
(Total: 95,496 confirmed cases, 3,371 deaths, 79,295 resolved)

Alberta: 860 new cases, 20 new deaths
(Total: 40,189 confirmed cases, 427 deaths, 29,731 resolved)

British Columbia: 646 new cases, 9 new deaths
(Total: 22,654 confirmed cases, 299 deaths, 16,087 resolved)

Manitoba: 392 new cases, 10 new deaths
(Total: 11,339 confirmed cases, 162 deaths, 4,156 resolved)

Saskatchewan: 181 new cases, 2 new deaths
(Total: 5,182 confirmed cases, 31 deaths, 3,223 resolved)

 

Nova Scotia: 2 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,146 confirmed cases, 65 deaths, 1,058 resolved)

New Brunswick: 8 new cases, 0 new deaths
(Total: 375 confirmed cases, 6 deaths, 341 resolved)

Newfoundland and Labrador:
(Total: 303 confirmed cases, 4 deaths, 289 resolved)

Prince Edward Island: 
(Total: 68 confirmed cases, 64 resolved)

Yukon: 
(Total: 24 confirmed cases, 1 death, 22 resolved)

Northwest Territories: 
(Total: 15 confirmed cases, 10 resolved)

Nunavut: 8 new cases, 0 new deaths
(Total: 26 confirmed cases, 0 deaths, 0 recovered)

 

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19