پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ سه شنبه ۱۰ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب سه شنبه، ۱۰ نوامبر، به ۲۷۲٬۷۶۲ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۰٬۶۳۲ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت منتهی به غروب سه شنبه ۱۰ نوامبر به قرار زیر است:

Canada: 4,075 new cases, 43 new deaths
(Total: 271, confirmed cases, 10,622 deaths, 220,417 resolved)

Quebec1,162 new cases, 38 new deaths
(Total: 115,989 confirmed cases, 6,455 deaths, 98,740 resolved)

Ontario: 1,388 new cases, 15 new deaths
(Total: 86,783 confirmed cases, 3,260 deaths, 73,417 resolved)

Alberta: 713 new cases, 7 new deaths
(Total: 34,160 confirmed cases, 376 deaths, 26,407 resolved)

British Columbia: 525 new cases, 3 new deaths
(Total: 18,964 confirmed cases, 284 deaths, 13,704 resolved)

Manitoba: 383 new cases, 5 new deaths
(Total: 8,878 confirmed cases, 114 deaths, 3,374 resolved)

Saskatchewan: 127 new cases, 0 new deaths
(Total: 4,214 confirmed cases, 29 deaths, 2,880 resolved)

 

Nova Scotia: 3 new cases, 0 new deaths
(Total: 1,129 confirmed cases, 65 deaths, 1,048 resolved)

New Brunswick: 0 new cases, 0 new deaths
(Total: 355 confirmed cases, 6 deaths, 328 resolved)

Newfoundland and Labrador: 0 new cases, 0 new deaths
(Total: 297 confirmed cases, 4 deaths, 286 resolved)

Prince Edward Island: 1 new case, 0 new deaths
(Total: 66 confirmed cases, 64 resolved)

Yukon: 0 new cases, 0 new deaths
(Total: 23 confirmed cases, 1 death, 21 resolved)

Northwest Territories: 0 new cases, 0 new deaths
(Total: 10 confirmed cases, 10 resolved)

Nunavut: 0 new cases, 0 new deaths
(Total: 2 confirmed case)

 

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19