پربازدید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۹ نوامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا بعدازظهر دوشنبه، ۹ نوامبر، به ۲۶۶٬۸۹۰ نفر رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت منتهی به صبح دوشنبه ۹ نوامبر به قرار زیر است:

Canada: 4,060 new cases (Total: 266,890 confirmed cases, 10,552 deaths, 216,841 resolved)

Quebec: 1,169 new cases (Total: 115,989 confirmed cases, 6,455 deaths, 98,740 resolved)
Ontario: 1,242 new cases (Total: 85,395 confirmed cases, 3,245 deaths, 72,636 resolved)
Alberta: (Total: 33,504 confirmed cases, 363 deaths, 24,684 resolved)
British Columbia: (Total: 17,716 confirmed cases, 276 deaths, 13,035 resolved)
Manitoba: 365 new cases (Total: 8,495 confirmed cases, 109 deaths, 3,234 resolved)
Saskatchewan: (Total: 3,897 confirmed cases, 28 deaths, 2,747 resolved)
Nova Scotia: (Total: 1,129 confirmed cases, 65 deaths, 1,043 resolved)
New Brunswick: (Total: 354 confirmed cases, 6 deaths, 324 resolved)
Newfoundland and Labrador: (Total: 297 confirmed cases, 4 deaths, 286 resolved)
Prince Edward Island: (Total: 66 confirmed cases, 64 resolved)
Yukon: (Total: 23 confirmed cases, 1 death, 20 resolved)
Northwest Territories: (Total: 10 confirmed cases, 10 resolved)
Nunavut: 1 new case (Total: 2 confirmed case)

 

 

 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19