پربازید

ویدیو

کووید-19

جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۱۸ ژانویه

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا نیمروز دوشنبه ۱۸ ژانویه، به ۷۱۱۱۹۴ نفر و تعداد جانباختگان به ۱۸۰۳۸ رسید. تازه ترین آمار از موارد تایید شده ابتلا به کرونا در کانادا در ۲۴ ساعت گذشته به قرار زیر است:


Canada 7,063 new cases, 153 new deaths
(Total: 711,194 confirmed cases, 18,038 deaths, 618,150 resolved)


Quebec
(Total: 242,714 confirmed cases, 9,055 deaths, 213,008 resolved)


Ontario 2,578 new cases, 24 new deaths
(Total: 240,364 confirmed cases, 5,433 deaths, 206,310 resolved)


Alberta
(Total: 116,087 confirmed cases, 1,417 deaths, 101,957 resolved)


British Columbia
(Total: 60,117 confirmed cases, 1,047 deaths, 53,115 resolved)


Manitoba
(Total: 27,511 confirmed cases, 769 deaths, 23,661 resolved)


Saskatchewan
(Total: 20,272 confirmed cases, 215 deaths, 15,936 resolved)


Nova Scotia 4
(Total: 1,558 confirmed cases, 65 deaths, 1,464 resolved)


New Brunswick 
(Total: 947 confirmed cases, 12 deaths, 642 resolved)


Newfoundland and Labrador
(Total: 396 confirmed cases, 4 deaths, 383 resolved)


Prince Edward Island
(Total: 104 confirmed cases, 0 deaths, 95 resolved)


Yukon
(Total: 70 confirmed cases, 1 death, 63 resolved)


Northwest Territories
(Total: 25 confirmed cases, 0 deaths, 24 resolved)


Nunavut
(Total: 266 confirmed cases, 1 death, 265 recovered)بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19